De Mensen voor
Cijfers Prijs

Cijfers zijn belangrijk, maar de mens achter de cijfers is minstens zo belangrijk voor de moderne ondernemer. Om op positieve wijze aandacht te vragen voor het belang van de financiële managers in Noord-Nederland, is de ‘Mensen voor Cijfers Prijs’ in het leven geroepen.

Procedure

In 2014 vindt er weer een uitreiking van de ‘Mensen voor Cijfers Prijs’ plaats. Hiervoor zijn we dan ook op zoek naar controllers en financieel managers die pro-actief optreden als financieel adviseur. Bent of kent u de financiële professional? Stel uzelf of uw financieel professional kandidaat voor de ‘Mensen voor Cijfers Prijs 2014′.