De Mensen voor
Cijfers Prijs

Cijfers zijn belangrijk, maar de mens achter de cijfers is minstens zo belangrijk voor de moderne ondernemer. Om op positieve wijze aandacht te vragen voor het belang van de financiële managers in Noord-Nederland, is de ‘Mensen voor Cijfers Prijs’ in het leven geroepen.

Achtergrond

Steeds vaker betrekt de ondernemer zijn financiële professional actief bij de beleidsvorming en koersbepaling. Om het belang van een goede samenwerking tussen de ondernemer en zijn controller te benadrukken is de ‘Mensen voor Cijfers Prijs’ in het leven geroepen. De winnaar wordt samen met de ondernemer in het zonnetje gezet en beloond met de ‘Mensen voor Cijfers Award’

Winnaar van de ‘Mensen voor Cijfers Prijs’ word je niet zo maar. Daarvoor moet wel aan een aantal criteria worden voldaan. Ook wordt bij de beoordeling van de kandidaten, nadrukkelijk gekeken naar de Mens achter de Cijfers. Sociale vaardigheden en collegialiteit worden in de beoordeling betrokken. Meer informatie over de beoordelingscriteria vindt u hi...

Meer over de achtergrond

Procedure

In 2014 vindt er weer een uitreiking van de ‘Mensen voor Cijfers Prijs’ plaats. Hiervoor zijn we dan ook op zoek naar controllers en financieel managers die pro-actief optreden als financieel adviseur. Bent of kent u de financiële proMeer over de procedure